Recap ngày 2 – Becoming Coaching Leader

Chủ đề của ngày 2 tập trung vào 2 nội dung cốt lõi trong hành trình 5,6,7,8 là Kỹ năng đặt câu hỏi và Mô ahình huấn luyện.
Đặt câu hỏi, về lý thuyết, tưởng dễ mà không dễ nha. Chúng ta đã biết, đặt câu hỏi thì cần ngắn gọn, trọng tâm, có mục tiêu rõ ràng, tích cực, định hướng mà không dẫn dắt. Ấy thế cơ mà vào phần thực hành mới thấy nó gian nan thế nào. Chủ đề thực hành “Hãy kể về giấc mơ của tôi” tạo không gian cho coach và coachee khai thác sâu, làm rõ mục tiêu và tìm hiểu động lực, sự sẵn sàng.

Mô hình coaching, đơn giản, và cũng sẽ rất thách thức nếu chỉ học mà không thực hành. Bài tập về nhà sau buổi 2 cho các thành viên chính là cơ hội được thực hành và kết nối. Nhờ đó, sẽ được “luyện” để biến kiến thức thành kỹ năng.

Hẹn gặp lại cả nhà trong buổi 3, vào chiều thứ 7 tuần tới nhé.

Chúc nhà mình cuối tuần vui vẻ.

#BecomingCoachingLeader
#BCL
#LeadershipCoaching
#Coaching

Leave a Reply