Làm thế nào để em điều tiết khi mức năng lượng của em ở vị trí mới lớn quá?

Bắt đầu với một công việc mà mình vô cùng đam mê, ấp ủ tại một môi trường mới, lửa nhiệt tình và ý tưởng tràn đầy, có lúc những hành động quyết liệt mình làm, những ý tưởng đầy mới lạ vô tình ảnh hưởng hoặc tác động theo chiều hướng không hề mong đợi đến các đối tác xung quanh.

Lắng đọng cùng với 1 coachee buổi sáng sớm để chuẩn bị cho bạn trong một vị trí mới, với các mối quan hệ với đội nhóm, người quản lý trực tiếp, đã giúp bạn có được “lộ trình rõ ràng” để bắt đầu. “Sự chân thành” mà bạn muốn dành cho người lãnh đạo và đội ngũ ở vị trí mới, được chuyển thành “hành vi” bạn có thể làm, để giúp đối tác cảm nhận được, yêu thương.

Mọi sự khởi đầu, đều cần năng lượng và nhiệt huyết. Và nếu bạn có lộ trình rõ ràng trên từng bước mình đi, chinh phục 5 lĩnh vực – mối quan hệ với người quản lý, làm chủ công việc, hiểu và làm việc tốt với nhân viên, xây dựng mối quan hệ với đối tác và quản lý cảm xúc, bạn sẽ có được một khởi đầu thuận lợi và tạo được ảnh hưởng, trên vị trí mới, thành công.

#growyouself #growothers
#learningdevelopment
#leadershiptransition

Leave a Reply