Giao việc và làm việc nhớm

Một buổi tối, bạn nhận điện thoại của cô, nhờ làm một phần việc gì đó chuẩn bị cho lớp học ngày mai. Học sinh mùa Covid nên siêu nhanh, dùng MS Team để kết nối với bạn và làm việc. Mẹ hỏi, cô giao bài đó cho con hay cho nhóm? Cho con mẹ ạ. Thế con vào MS Team làm gì? Con biết một mình con thì làm không xong kịp được, nên con vào tìm các bạn con xem bạn nào online để nhờ trợ giúp. Và thế là hai bạn cùng làm việc, chia sẻ màn hình và sau hơn 1 tiếng thì wow, con đã xong.

Hai điều mà mẹ nhìn thấy, 1 là con được tín nhiệm của cô (dù có hơi tạo áp lực về thời gian và tiến độ), 2 là biết cách kéo sự tham gia của đồng đội khi thấy lượng công việc một mình không thể đảm nhiệm nổi. Mẹ có nói với Min, mẹ tự hào vì con đã biết tận dụng sức mạnh của đội nhóm, khích lệ được sự tham gia và tin tưởng của bạn con để cùng nhau hoàn thành công việc trong thời gian ngắn.

Cảm ơn rất nhiều môi trường học thú vị của con, và cả mùa Covid, đã cho con được trải nghiệm và thực hành những kỹ năng hợp tác quan trọng cho con cả sau này, trên con đường nghề nghiệp.

#careercoach #growyourself #growothers #leadershipdevelopment

Leave a Reply