Đàm Minh Hạnh

COACH, MENTOR

MESSAGE ME

2

COURSES

1

FOLLOWERS

0

RATING

Home Teachers

Đàm Minh Hạnh

✅ HR L&D Coach

✅ Leadership Transition Coach

✅ ICF Coach

✅ Chứng chỉ CIPD L&D BP, SHRM SCP

✅ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh CFVG

✅ Chuyên gia đào tạo khai vấn với hơn 15 năm kinh nghiệm đa dạng trong phát triển con người và tổ chức ở các công ty đa quốc gia (Ford Vietnam, Hanesbrands).

✅ Các dự án quản lý thành công tại các tập đoàn đa quốc gia và tập đoàn lớn tại Việt Nam: Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo, Huấn luyện Lãnh đạo (Leadership Coaching, Leadership Transition); Đào tạo và phát triển Giảng viên nội bộ, Coach nội bộ; Triển khai văn hóa học tập, văn hóa coaching; Xây dựng khung năng lực; Đánh giá năng lực nhân sự

Any review founded
COURSE
PRICE

Chương trình huấn luyện Lãnh đạo từ tim

$ 0

VIEW

Learning & Development as Business Partner

$ 0

VIEW

Mail : dmhftu@yahoo.com

Phone : (+84) 93 6699 815

Web : https://coachminhhanh.com

Location : Hà Nội

Contact Me