Learning & Development as Business Partner

02-10-2021

6 sections

per person /
$

Free

Home Courses

Learning & Development as Business Partner

Learning & Development as Business Partner

Teacher

Đàm Minh Hạnh

Category

Training courses

Course Attendees

Still no participant

Leave a Reply

Our Program

120:00

Khám phá vai trò và đóng góp của LDBP

Khám phá vai trò và đóng góp của LDBP

120:00

✅ Hiểu rõ “Đối tác kinh doanh” trong mô hình Hợp tác làm việc

✅ Khám phá ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài tới tổ chức và vai trò của L&D

✅ Áp dụng 10 xu hướng học tập của CIPD

✅ Vận hành bộ phận đào tạo và phát triển như 1 đối tác chiến lược độc lập của tổ chức

✅ Kết nối L&D với các chính sách và hoạt động kinh doanh của tổ chức

120:00

Quản lý và tạo ảnh hưởng tới các đối tác chủ chốt

120:00

Thực hiện vai trò chuyên gia tư vấn nội bộ L&D

Thực hiện vai trò chuyên gia tư vấn nội bộ L&D

120:00

✅ Khám phá các bước tư vấn L&D

✅ Hỏi đúng để tạo lập nhu cầu, phân tích vấn đề và phát triển giải pháp

✅ Kết nối và tiếp thị (marketing) tới các đối tác của L&D

✅ Khám phá công cụ đánh giá ROI cho L&D

120:00

Hiểu rõ quy trình L&D cơ bản

Hiểu rõ quy trình L&D cơ bản

120:00

✅ Nắm bắt các cấu phần của quy trình L&D

✅ Phân tích sự khác biệt giữa đào tạo và phát triển

✅ Kết nối giải pháp học tập với vấn đề học tập

Course Reviews

Still no reviews

ĐỐI TÁC HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN (LD BP)

Vì sao nhiều doanh nghiệp có cùng quy mô và nguồn lực nhưng hiệu suất khác nhau? Điều gì giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh với thay đổi từ môi trường? Câu trả lời nằm ở Học tập và Phát triển (Learning & Development).

Thấu hiểu điều đó, Eduviet nâng cấp chương trình đào tạo Đối tác Học tập và Phát triển L&D BP theo chuẩn của CIPD nhằm giúp các doanh nghiệp có khả năng đồng hàng học tập & phát triển với chiến lược và kinh doanh, chuyển đổi và thúc đẩy các hoạt động học tập & phát triển theo hướng tác động trực tiếp và làm tăng hiệu suất của các cá nhân, nhóm và toàn doanh nghiệp.Chương trình Đối tác học tập và Phát triển L&D BP trang bị cho người học tư duy, kiến thức, kỹ năng, phương pháp và công cụ hiện đại theo chuẩn của CIPD để trở thành nhà L&D BP thực thụ, đáp ứng mục tiêu của CEO.

Our Main Teachers

Price : Free

Max Availability : 15

Difficulty : Beginner

Location : Online (Zoom)

Typology : Free

Question