Hãy cứ làm đi – từng chút một!

Năm 2020, bắt đầu nghiên cứu và tìm tòi sâu về Khung năng lực nhờ có mục tiêu hoàn thành khóa luận MBA và cả việc triển khai ở công ty.

Thành tựu năm 2020 là đã triển khai được cả online lẫn offline – đào tạo online, facilitate (dẫn dắt thảo luận) để “ra” khung năng lực offline, theo cách thức đơn giản và dễ sử dụng nhất cho doanh nghiệp.

Năm 2021, thách thức Covid 19 lại cho mình cơ hội nữa, vui không kém, dù nho nhỏ thôi, là ngồi nhà, dẫn dắt (facilitate) việc thiết lập khung năng lực online thông qua việc ứng dụng công cụ Jamboard học được từ thầy Ngọc Trần Xuân Ngọc và thầy Tuấn Daniel Tran Anh Tuan.

Mỗi bước đi nho nhỏ, lại cho mình thêm động lực, để đi những bước tiếp theo. Và không ngại chỉnh sửa, liên tục nhận phản hồi, để có thể làm tốt hơn.

Gửi tặng cả nhà chút lộc xuân. Chồi non nhỏ góp thành màu xanh lớn. Chúc nhà mình ngày mới an vui.

#careercoach #growyourself #growothers #leadershipdevelopment
#coaching_for_HR_L_D

Leave a Reply