Leadership transition – If not now, when (Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?)

Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn thử thách, và nếu vượt qua, nó sẽ là tiền đề để bạn đi mạnh, đi vững.

Trong cuốn sách mình đang đọc, “Tổng thống Mỹ có 100 ngày để chứng tỏ bản thân. Bạn có 90 ngày”. Và với cách tính thử việc của hợp đồng lao động phổ biến nhà mình, giai đoạn thử việc dài nhất đang là 60 ngày. Vậy bạn sẽ định đợi bao lâu?

Leader in transition, hãy bắt đầu sớm nhất có thể bạn nhé. Đừng để đến lúc, giống như case tư vấn của mình tối qua, gần hết thử việc mới đi tìm sự cứu trợ, có khi đã là quá muộn.

Chương trình tặng giờ Probono coach dành cho 10 bạn đang trong giai đoạn #leadership_transition tháng 2 vẫn tiếp tục, ở đây nhé https://cutt.ly/lfULGfs.

#careercoach

#growyourself #growothers

#learningdevelopment

Leave a Reply