SỰ LỰA CHỌN

Ngay cả khi mình đã rất sẵn sàng, rằng công việc mình chọn là điều mình yêu thích, thì cũng vẫn có băn khoăn, sao mình vẫn bối rối vì có tới nhiều hơn một lựa chọn trong tay. Phải làm sao?

1 năm trước, đây chính là câu chuyện của mình. Và tròn 1 năm sau, đây là câu chuyện của một bạn Coachee trong chương trình Career Coach.

Chuyện của mình, cho tới nay, mình đã không ép mình phải lựa chọn cái gì và bỏ cái gì. Mình tìm được cách để cùng làm được những điều mình thích và nó là sự bổ trợ cho nhau.

Chuyện của Coachee của mình, em đã rất rõ ràng, phải cần có mục tiêu và cả những kế hoạch hành động để từng bước chuẩn bị cho những nấc phát triển của mình. Và trong những bước phát triển, em chọn những năng lực tập trung mà nếu em làm tốt, nó sẽ giúp em chuẩn bị bản thân sẵn sàng cho cả 4 lựa chọn, để bất kỳ cơ hội nào tới có trong mục tiêu, em sẽ không ngần ngại bước tới.

Mỗi người sẽ luôn tìm ra được giải pháp tốt nhất cho bản thân mình. Và Coach sẽ thúc đẩy, giúp mình nhận diện rõ hơn để chuẩn bị tốt hơn. “From GOOD to GREAT” coaching, là thế.

#learningdevelopment
#coaching_for_HR_L_D
#careercoaching

Leave a Reply