Có những bài không chỉ học một lần

Tuần này, với mình, đó là học cách Khơi gợi nhận thức trong vai trò coach, học được cả từ thành công, trong buổi số 2, khi giúp bạn mình có được “laser focus” nhận diện được khả năng thứ 3 mà bạn chưa nghĩ tới nhưng rất quan trọng với dự án của bạn; và học được cả từ thất bại, trong buổi số 3, khi mải tập trung vào sự hiện diện mà bỏ lỡ sự “tò mò” để giúp bạn khai phá những điều ý nghĩa phía sau.

Sẽ trở lại để luyện tiếp cho bản thân giúp coachee khám phá, vượt ra khỏi cách suy nghĩ hiện tại. Và các bạn Internal Coach mà mình đang hướng dẫn, chờ nhé, mình đã tổng hợp ngay những gì mình thu lượm được, sau cả thành công và thất bại trong tuần này, để giúp các bạn sắc bén hơn, coach mạnh mẽ hơn.

Xây dựng #vănhóacoaching, đúng là một chặng đường liên tục và không ngừng nghỉ, cần sự nỗ lực không mỏi của các thành viên, và cả người dẫn dắt, linh hồn của dự án nữa. Bạn nào muốn đồng hành cùng chúng mình? Cho bạn và tổ chức của bạn?

#learningdevelopment
#growyouself #growothers
#coaching
#leadershipcoaching

Leave a Reply