Làm L&D cũng thú vị lắm cả nhà nhé.

Một trong những điểm đặc biệt với nghề này, đôi khi chính mình là người “vẽ” ra, đề xuất để được làm những thứ mới hơn, có ý nghĩa hơn với tổ chức, hay nói vui là “xin” “ask for” để được làm và tạo ra giá trị, chứ không chỉ dựa vào những bản mô tả công việc hay những đầu mục công việc được sếp phân công và giao cho.

Bạn cứ thử trải nghiệm mà xem. Nếu bạn làm được điều đó, mình tin là hành trình nghề HR L&D của bạn, mỗi năm, sẽ mang đến cho bạn không chỉ động lực luôn khám phá và làm mới, mà còn nhìn thấy được sự phát triển của chính mình, trong năng lực chuyên môn và mang lại giá trị cho hành trình phát triển năng lực con người và tổ chức.

P/s: Tự sự nhân cuộc nói chuyện với 1 bạn L&D đã có nhiều năm kinh nghiệm và đang bị mất động lực vì không thấy công việc của mình khác đi mỗi ngày. Ai cũng có thể có lựa chọn, làm khác đi hay lặp lại những công việc năm này qua năm khác. Bạn chọn cho mình điều gì?

#learninganddevelopment
#Coaching_for_HR_LnD
#growyourself #growothers 

Leave a Reply