Next step

Trong mỗi buổi coaching hay facilitating/training, câu hỏi dành cho các bạn coachee hoặc thành viên tham gia bao giờ cũng là, đâu là một điều bạn cam kết sẽ làm trong vòng 24 giờ/tuần tới/tháng tới để giúp bạn đạt được mục tiêu.

Mọi kỳ vọng, ước muốn hay vấn đề cần giải quyết, đều cần phải được chuyển thể thành hành động. Tấm thẻ sáng nay tình cờ bốc được, gieo thêm năng lượng, để khởi đầu ngày mới.

Chúc các bạn một ngày hiệu quả.

#careercoach #growyourself #growothers #leadershipdevelopment
#coaching_for_HR_L_D

Leave a Reply