Tìm đồng đội

Cuộc họp nhóm giảng viên nội Facilitator cuối năm…

Khi mà nhiều Facilitator được thăng chức hay mở rộng phạm vi công việc khiến việc bố trí thời gian tham gia giảng dạy bị ảnh hưởng.
Khi mà nhiệm vụ mới đang chờ đón nhóm Facilitator để tạo ra giá trị cho tổ chức từ thế mạnh đào tạo và phát triển con người

Là lúc mình thấy tự hào vì đội ngũ Facilitator của mình đang lớn lên
Là lúc mình thấy, có lẽ phải tiếp tục mở rộng và tăng cường lực lượng để có thể phụng sự tốt hơn

Năm 2020 đã dành ưu tiên cho phát triển coach nội bộ
Năm 2021 trở lại cho đào tạo và dẫn dắt lứa thứ 3 – Internal facilitator

Ai yêu tha thiết việc phát triển bản thân
Ai có niềm tin vô hạn vào phát triển thế mạnh, tiềm năng của những đồng đội quanh mình
Ai sẵn sàng vượt qua những thử thách của việc sắp xếp công việc chính để dành một góc đam mê đào tạo phát triển người khác, dài hơi
Ai luôn có sự cởi mở hân hoan để học hỏi điều mới mỗi ngày

Về với đội Facilitator của mình, bạn nhé

#careercoach
#learninganddevelopment
#coaching_for_hr_l_d
#leadershipcoach 

Leave a Reply