Coaching là gì và giúp gì được cho phát triển con người

Nhiều lần được hỏi coaching là gì và giúp gì được cho phát triển con người, ngoài định nghĩa của ICF, Jack Canfield chia sẻ 5 cách coaching mang lại giá trị, giúp chúng ta tìm kiếm sự hài lòng trong việc

1. Hoàn thành mục tiêu
2. Giải quyết vấn đề/vượt qua thử thách
3. Học hỏi và phát triển (L&D đó nha 🙂 )
4. Tạo lập niềm tin và thói quen mới
5. Trải nghiệm sự viên mãn trong công việc và cuộc sống khi nâng tầm/phát triển người khác

Đâu là điều bạn đang tìm kiếm cho cuộc sống và công việc của mình?

#LnDBP
#LeadershipDevelopment
#HRLndCoach

Leave a Reply