THách thức của nghề Coach

Một trong số những thử thách của nghề coach là đấu tranh để không so sánh mình với người khác.

Thầy của mình đã luôn nhắc nhở, nếu bạn so mình với người khác, họ đi chặng đường không giống mình và những nỗ lực họ bỏ ra không dễ gì nhìn thấy. Hãy so sánh mình với chính bản thân để sao cho mỗi ngày, bạn lớn hơn mình ngày hôm qua, trong kiến thức, trải nghiệm và giá trị mà bạn mang lại cho khách hàng – coachee của mình.

Tuần này mình được nghe chia sẻ của một chị bạn, rằng chị cũng cảm thấy tự ti khi so mình với người khác, ngay lập tức, bài học cũ của mình kích hoạt. Và một lần nữa, vừa nhắc chị, mà nhiều hơn là lại nhắc bản thân mình, tiếp tục bước đi và mở rộng góc nhìn, để thêm vào đó những điều giá trị và mới mẻ.

Chúc bạn cho và nhận được nhiều hơn, mỗi ngày.

#learningdevelopment
#growyouself #growothers
#coaching
#leadershipcoaching

Leave a Reply