Trải nghiệm nhân viên Employee experience

Nhận được tin nhắn của bạn coachee đang trong chương trình L&D coach, chị ơi, em đang làm Employee experiences và đang vướng ở touchpoints, thế là cuối tuần lục tục tìm sách đọc.

Và ngay từ những trang đầu cuốn sách, đã cho mình cảm giác, ơ, thế ra từ trước đến nay mình hiểu về Employee experience ở bề mặt quá.

Chúng ta nỗ lực làm tốt ở touchpoints – điểm chạm để đạt tới Expectations (mong đợi) của nhân viên, nhưng còn một góc nhìn nữa là Perceptions (nhận thức) của mỗi người khác nhau, cũng sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm nhân viên, mà đôi khi không hoàn toàn giống như kỳ vọng.

“The employee experience is the sum of perceptions employees have about their interactions with the organization in which they work”.

Đọc thêm cuốn “The Employee Experience: How to Attract Talent, Retain Top Performers, and Drive Results” nhé, trong đó có ví dụ phân tích rất kỹ về sự khác biệt này để hiểu thêm.

Được học hỏi từ trải nghiệm của chính mình và từ các bạn coachee cũng là một may mắn tuyệt vời của nghề coach.

#careercoach
#learninganddevelopment
#coaching_for_hr_l_

Leave a Reply