Xây dựng lợi thế cạnh tranh từ L&D

Mỗi tổ chức đều nỗ lực tìm ra sự khác biệt cho sản phẩm dịch vụ của mình để cạnh tranh tốt hơn trên thị trường. Ngay cả việc tuyển người, dụng người và giữ người cũng có thể đóng góp không nhỏ trong việc tạo ra những khác biệt đó.

Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng Employer branding sẽ vô cùng cần thiết khi thị trường lao động ngày càng đòi hỏi các doanh nghiệp phải làm nhiều hơn cả những thứ thông thường.

 

Tạo dựng một môi trường, văn hoá để thúc đẩy và tạo cơ hội cho nhân viên phát triển thông qua L&D là một trong số những cách mà chị khách hàng của mình lựa chọn cho chiến lược phát triển của công ty chị những năm tiếp theo. Và L&D chính là góc thế mạnh mình rất hào hứng đồng hành cùng chị.

Lợi thế cạnh tranh bền vững nhất, chính là đến từ con người. Bạn có muốn thúc đẩy L&D để tăng lợi thế cạnh tranh bền vững cho tổ chức?

#careercoach
#learninganddevelopment
#coaching_for_hr_l_d

Leave a Reply